روز جهانی صنعت نمایشگاهی

روز جهانی نمایشگاهها جلوه ای  از تفاوت و تنوع کار نمایشگاهی را به نمایش می گذارد. این روز خاص در سرتاسر جهان حمایت می شود و بسیاری از انجمن های نمایشگاهی مراسمی در قالب روز جهانی نمایشگاهها برگزار می کنند. همچنین هزاران متخصص در سرتاسر جهان همراه با انجمن ها و شرکتها و دانشگاهها حمایت خود را از این صنعت ابراز نموده اند.

اختصاص این مناسبت ارزشمند، ارمغانی برای صنعت ماست و فرصتی گرانبها برای نشان دادن اهمیت نمایشگاهها ، نقش نمایشگاه در توسعه تجارت  و بین المللی سازی، نوآوری ها و رقابت سازمانها و مهم تر از همه در یکپارچه سازی کشورها و صنایع و نگاهی اندیشمندانه به این صنعت.  روز جهانی نمایشگاهها  روز خاص و ویژه ای است برای همه کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند و به نوعی الهام بخش آنان برای دستاوردهای آینده است.

امیدواریم جایگاه صنعت نمایشگاهی روز به روز بهتر به جهانیان شناسانده شود. درودهای بی پایان به همه همکاران و مشارکت کنندگان و دست اندرکاران این صنعت و با آرزوی کامیابی، سربلندی و سلامتی.

روز جهانی نمایشگاهها مبارک باد.

 


 

امور بین الملل و پژوهش

info@expo.ir