تاثیر اشانتیون در نمایشگاه

اشانتيون در بازاريابي نمايشگاهی چه ارزشي دارند؟

آلن كونو پاكي خاطرنشان مي كند كه امروزه مشتريان نسبت به اشانتيون در داد و ستدها شرطي شده اند . اكنون بازاريابها از برنامه هاي شناسائي و وفاداري براي جايزه دادن به مشتريان احتمالي استفاده مي‌كنند. شركتهاي هواپيمائي، سفرهاي مجاني را جايزه مي دهند، فروشگاه هاي بزرگ به مشتريان تخفيف مي دهند و بعضي شرکتها ،‌خريدهاي رايگان را براي مشتريان ويژه در نظر مي گيرند.

تحقيق درباره بازديدكنندگان از 178 نمايشگاه مشخص كرد كه 52% از آنها ترجيح مي دادند كه در كنار غرفه اي كه اشانتيون مي دهد توقف كنند. كونوپاكي همچنين فهميد كه بازدهی غرفه داران از نمايشگاه ها وقتي افزايش مي يابد كه شركتها بطور مناسبي از اشانتيوني تشويقي براي مشتريان خود استفاده مي كنند. اشانتيون به افزايش اثرات متقابل در فروش و به خاطر ماندن نام شركت در نمايشگاه كمك مي كنند.

 

فشار کاری بسیار براي انجام كارهاي تجاری ، باعث شده است که مردم در کار غرق شوند واشانتيون را بعنوان راهي براي برگشت مجدد مهرباني و دوستي به روابط تجاري مي دانند. دو راه براي افزايش ارزش اشانتيون بدين قرار است:

1-    از انباشتن اشانتيون روي ويترين ها اجتناب كنيد. بجاي اين كار، پس از يك گفتگو ،‌اشانتيون را بعنوان راهي براي نشان دادن احترام خود به بازديدكنندگان و بعنوان پوزش از گرفتن وقت آنها و تشكر از این گفتگو تقديم نمائيد .

 

2-     هميشه هدايا را همراه با يك برگ نظر خواهي و اخذ اطلاعات مشتري ارائه كنيد.

 

 

 

 

 

 

مجله Expo

مترجم: شیرین شریفیان

مسوول تحقیقات نمایشگاه بین المللی مشهد

 

 

 

 

 

info@expo.ir