بعد از پایان شیوع کوید 19، صنعت نمایشگاهی روسیه چه تغییری خواهد کرد:

بعد از پایان شیوع کوید 19، صنعت نمایشگاهی روسیه چه تغییری خواهد کرد: نتایج تحقیق با بررسی تاثیر ناشی از بحران ویروس کرونا بر توسعه صنعت نمایشگاهی روسیه ، منتشر شده است

 

مرکز تحقیقات علمی نمایشگاهی (VNITS) با همکاری دایره همایش روسیه، اتحادیه نمایشگاههای روسیه و اتحادیه برگزارکنندگان نمایشگاه و با حمایت موسسه توسعه نمایشگاهها( Roscongress Fund) تحقیق بازاریابی خود را در خصوص اثر بحران کوید 19 بر توسعه صنعت نمایشگاهی روسیه انجام داده است.

 

نتایج این تحقیق بر اساس تحلیل اطلاعات حوزه عمومی و نظرسنجی از نمایندگان شرکت های مطرح در صنعت نمایشگاهی حاصل شده است: 245 شرکتی که در این نظرسنجی شرکت کردند 12درصد تعداد کل بازیگران فعال بازار را تشکیل می دهند.

 

صنعت نمایشگاهی همراه با گردشگری اولین صنعتی بود که از تاثیر شیوع این بیماری لطمه دید. شرکتها در بازار نمایشگاهی خود را در محیطی سراسر از عدم قطعیت می بینند، چرا که تمامی نمایشگاهها یا لغو شده اند و یا به تعویق افتاده اند. این تحقیق چند سناریو از توسعه آینده صنعت نمایشگاهی روسیه را مرور می کند.

 

 اگر محدودیت ها برای برگزاری نمایشگاهها و هر نوع فعالیت اجتماعی دیگر تا ماه مه ادامه پیدا کند، آنگاه بعد از برداشته شدن محدودیت ها، بعید به نظر می رسید که شرکتها بتوانند به سطح فعالیت پیش از بحران برسند و یک ماه کم رونق در پیش رو خواهند داشت.

 

در صورت تمدید محدودیت ها برای مدتی طولانی تر، ضررهای این صنعت بیشتر از 110 میلیارد روبل خواهد بود ضمن این که شاهد 50درصد کاهش مشاغل خواهیم بود.

 

متخصصان بازار پیش بینی می کنند که در هر دو صورت، بهبود وضعیت صنعت نمایشگاهی حداقل شش ماه طول خواهد کشید.

 

نتایج این تحقیق تصویر شفافی از وضعیت صنعت نمایشگاهی و همایشی در زمان حال به دست می دهد که مشخص می کند نیاز جدی به  اقدامات حمایتی دولت وجود دارد .

 

منبع: https://roscongress.org/

اداره امور بین الملل و پژوهش

info@expo.ir