یک روز مانده به آغاز هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی؛ «دام،طیور وآبزیان» درمحل نمایشگاه بین المللی مشهد

یک روز مانده به آغاز هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی؛ «دام،طیور وآبزیان» درمحل نمایشگاه بین المللی مشهد

چند روزی است که کارکنان زحمت کش نمایشگاه بین المللی وشرکت برگزار کننده این نمایشگاه درحال تلاش و تکاپو برای آماده سازی غرفه هاهستند تا فضای مناسبی را آماده افتتاح و بهره‌برداری نموده وپیشکش شهروندان عزیز مشهدی و بازدیدکنندگان از اقصی نقاط استان و کشور نمایند.

از5 تا 8 بهمن‌ماه 1401

ساعات بازدید:15تا21

منتظر قدوم پرمهرتان هستیم

info@expo.ir