بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان(نیمسال دوم)، تاسیسات و تجهیزات جانبی با حضور نظری استاندار خراسان‌رضوی، خدایی معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی، رجبی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، علوی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد، فرهمندی رئیس کمیسیون عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد و مخملی رئیس اتاق اصناف مشهد

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان(نیمسال دوم)، تاسیسات و تجهیزات جانبی با حضور نظری استاندار خراسان‌رضوی، خدایی معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی، رجبی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، علوی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد، فرهمندی رئیس کمیسیون عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد و مخملی رئیس اتاق اصناف مشهد افتتاح گردید.

info@expo.ir