بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات جانبی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات جانبی

زمان برگزاری : 17 لغایت 20 آبان ماه 1401

ساعت بازدید : 16 الی 21

info@expo.ir