به همت شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می‌شود ؛

به همت شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می‌شود ؛

چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان

زمان:
26 تا 28 بهمن 1401
15 تا 17 فوریه 2023
مکان:
شهر عشق آباد

فرصتی عالی برای ؛تولیدکنندگان،صادرکنندگان و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
باهدف ؛معرفی محصولات مختلف تولیدی کشور ،ایجادبازارجدیددرراستای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی ،انتقال دانش فنی ،توانمندی و تخصص و تجربه

برای استفاده از این فرصت ویژه و حضور در نمایشگاه از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:
05135005
05135017565
05018000

info@expo.ir