باهدف همراهی درراستای حل موضوع افت فشار گاز و گرمایش شهروندان صورت گرفت:

باهدف همراهی درراستای حل موضوع افت فشار گاز و گرمایش شهروندان صورت گرفت:

استفاده از سوخت جایگزین بجای گاز در نمایشگاه بین‌المللی مشهد

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد،طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ؛«بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی» ،همزمان با «نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صوتی و تصویری »و «یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ،موکت وکفپوش »ازعصر امروز27دیماه درمحل سالن های نمایشگاه بین المللی مشهد فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
به استحضار شهروندان عزیز می رساند ؛نظر به برودت هوا وبروز افت فشار گاز در استان های مختلف ازجمله شهر مقدس مشهد ،شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد درراستای همراهی ومساعدت با شرایط موجود وکمک به جبران بخشی از افت فشار گاز به وجود آمده، نسبت به قطع گاز مصرفی فضاهای موجود اداری وسالن های نمایشگاهی خود و استفاده از سوخت جایگزین برای گرمایش این فضاها نموده است.
براین اساس نمایشگاه پرمخاطب لوازم خانگی با حضور مدیران حوزه های مختلف دولتی و خصوصی و شهروندان عزیز وبدون بروز هرگونه مشکلی در بخش گرمایشی سالن های نمایشگاه بین‌المللی بااستفاده از سوخت جایگزین بجای گاز شبکه سراسری ،عصرروز سه شنبه 27دیماه افتتاح ومورد بازدید علاقمندان قرار خواهد گرفت.
این نمایشگاه ها در سالن های فردوسی ،عطار ومفاخر ودرفضایی به وسعت 16هزارمترمربع وبه مدت چهار روز برگزار خواهد شد.
ضمن دعوت ازهمه هموطنان عزیز به ویژه شهروندان مشهدی به صرفه‌جویی در مصرف گاز ،منتظر قدوم بازدیدکنندگان عزیز هستیم.

روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir