بازدید عنابستانی نماینده مردم شریف جغتای، جوین و سبزوار در مجلس شورای اسلامی

بازدید عنابستانی نماینده مردم شریف جغتای، جوین و سبزوار در مجلس شورای اسلامی از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو

info@expo.ir