بازدید علیزاده عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون برنامه بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد و ناصحی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید علیزاده عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون برنامه بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد و ناصحی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو.

info@expo.ir