بازدید جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

بازدید جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو

info@expo.ir