بازدید امیر سرتیپ آذریان فرمانده ارشد ارتش در شمال شرق کشور

بازدید امیر سرتیپ آذریان فرمانده ارشد ارتش در شمال شرق کشور از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو

info@expo.ir