چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک گواهی شده،گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم (ارگانو فود) همزمان با جشنواره غذا (3 تا 6 اسفند ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهارمین فردوسی 11 الی 18 شرکت برساز رویداد پارس 31519 (051)

info@expo.ir