چهارمین نمایشگاه تخصصی مادر، کودک و نوجوان، سیسمونی و اسباب بازی (26 تا 29 بهمن ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهارمین مفاخر- فردوسی - عطار 11 الی 18 شرکت آروین تجارت میانه 3 - 38904401 (051)

info@expo.ir