پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی (24 تا 27 آذر ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پنجمین عطار 11 الی 18 شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه 38337821 - 38651985 (051)

info@expo.ir