سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی ( 13 تا 16 دی ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سومین فردوسی 15 الی 20 شرکت برترملل هیراد پارس آوین 05138911155

info@expo.ir