سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی (9 تا 12 دی ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
سومین عطار 11 الی 18 شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین 38911155 (051)

info@expo.ir