دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی (5 تا 8 تیرماه 1403)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دوازدهمین مفاخر 16 الی 21 مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 051-36158

info@expo.ir