دوازدهمین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته (18 تا 21 آبان ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دوازدهمین مفاخر- فردوسی - عطار 11 الی 18 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 36158(051)

info@expo.ir