اولین نمایشگاه بین المللی شرکت های دانش بنیان و فناور ایران ( 4 تا 7 اسفندماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
اولین مفاخر 16 الی 21 شرکت شتاب دهنده کسب و کار فردوسی 05135019000

info@expo.ir