نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران > مقالات
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396  |   |  ورود
 
 
English
نمایش جرئیات مقالات
     
اندازه گیری و تحقیق استراتژیک در بازاریابی رویداد و نمایشگاه

166


1390/01/29
 


 
 
 مترجم : شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس