خدمات فنی
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
 
 
خدمات فنی
·   غرفه آرایی: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد توسط پیمانکاران مربوطه خود در امر غرفه آرایی و طراحی گرافیکی غرفه ها به غرفه داران  خدمات لازم را ارائه می دهد.
 
·   برق اضافی: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد طی برگزاری نمایشگاههای خود امکان استفاده از برق اضافی را در مقابل پرداخت هزینه مربوطه در اختیار غرفه داران  قرار می دهد.
 
·    سرمایش، گرمایش: در جریان برگزاری نمایشگاه، غرفه داران از امکانات تهویه مطبوع در فضای غرفه خود بهره مند می شوند.
 
·    کفپوش: در صورت استفاده از غرفه های نمایشگاه ، پوشش کف غرفه برعهده نمایشگاه خواهد بود. شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد از کفپوش استاندارد (موکت) برای فضای نمایشگاهی استفاده می نماید.
 
·   مبلمان: انتخاب صحیح مبلمان و تجهیزات غرفه عامل مهمی در طراحی غرفه نمایشگاهی می باشد. شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد دامنه کاملی از تجهیزات و مبلمان اداری را برای طراحی غرفه ارائه می دهد.
 
·   واگذاریامتیاز تلفن، اینترنت: مشارکت کنندگان در رویدادهای نمایشگاهی که توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شوند می توانند از ارتباطات تلفنی و اینترنتی این شرکت در غرفه خود بهره مند گردد.
 
·   تخلیه غرفه: در صورتی که ساخت غرفه توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شود، هزینه نظافت در قیمت غرفه منظور می گردد. در صورتی که ساخت غرفه توسط پیمانکار انجام شود، غرفه داران مسئول نظافت فضای غرفه می باشند و یا هزینه ای برای نظافت آن می پردازند.
 
·   ایمنی: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد مسئولیت امنیت عمومی محیط نمایشگاه را بر عهده دارد.
 
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس