نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران > نمایشگاهها > نمایشگاه داخلی > آمار نمایشگاههای برگزار شده
جمعه 24 آذر 1396  |   |  ورود
 
 
English
نمایش جزئیات نمایشگاه

کشاورزی (ماشین آلات، نهادها و مکانیزاسیون)

AgriShow

دوازدهمین

بین المللی

1395/11/26

1395/11/29

00:00

00:00

00:00

00:00

نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس