تقویم نمایشگاه داخلی
جمعه 24 آذر 1396  |   |  ورود
 
 
English
نمایش جزئیات نمایشگاه

صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا


چهاردهمین

بین المللی

1395/10/20

1395/10/24

00:00

00:00

00:00

00:00

نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس