تقویم نمایشگاه داخلی
يکشنبه 14 آذر 1395  |   |  ورود
 
 
English
تقویم نمایشگاهی
نمایشگاههای امروز
پژوهش
1395 / 09 / 14 - 1395 / 09 / 17
نمایشگاههای آینده
خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری
1395 / 09 / 23 - 1395 / 09 / 26
حمل و نقل و ترافیک شهری
1395 / 09 / 23 - 1395 / 09 / 26
تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی
1395 / 09 / 23 - 1395 / 09 / 26
آذر     1395 
شنبه 6 13 20 27
یکشنبه 7 14 21 28
دوشنبه 1 8 15 22 29
سه شنبه 2 9 16 23 30
چهار شنبه 3 10 17 24
پنج شنبه 4 11 18 25
جمعه 5 12 19 26
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس