تقویم نمایشگاه داخلی
چهارشنبه 15 مهر 1394  |   |  ورود
 
 
English
تقویم نمایشگاهی
نمایشگاههای امروز
نمایشگاههای آینده
نمایشگاه بین المللی کامپیوتر
1394 / 07 / 15 - 1394 / 07 / 18
نمایشگاه شهر هوشمند
1394 / 07 / 15 - 1394 / 07 / 18
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی
1394 / 07 / 23 - 1394 / 07 / 26
مهر     1394 
شنبه 4 11 18 25
یکشنبه 5 12 19 26
دوشنبه 6 13 20 27
سه شنبه 7 14 21 28
چهار شنبه 1 8 15 22 29
پنج شنبه 2 9 16 23 30
جمعه 3 10 17 24

دریافت فایل تقویم نمایشگاهی 

                              
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس