تقویم نمایشگاه داخلی
شنبه 10 مهر 1395  |   |  ورود
 
 
English
تقویم نمایشگاهی
نمایشگاههای امروز
نمایشگاههای آینده
صنعت
1395 / 08 / 04 - 1395 / 08 / 07
اتوماسیون صنعتی
1395 / 08 / 04 - 1395 / 08 / 07
فلزات، فولاد، متالوژی، قالبسازی، آهنگری و ریخته گری
1395 / 08 / 04 - 1395 / 08 / 07
مهر     1395 
شنبه 3 10 17 24
یکشنبه 4 11 18 25
دوشنبه 5 12 19 26
سه شنبه 6 13 20 27
چهار شنبه 7 14 21 28
پنج شنبه 1 8 15 22 29
جمعه 2 9 16 23 30
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس