نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران > مرکز نمایشگاهی > سالنها
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
 

نقشه های غرفه بندی سایت و سالن ها

- واگذاری غرفه تحت هیچ شرایطی جلوی درب های ورودی و اضطراری  امکان پذیر نمی باشد.

- مکان های مشخص شده با رنگ قرمز در نقشه ها به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند.

- فضای هشت ضلعی می تواند صرفا به یک غرفه با شرط غرفه آرایی واگذار گردد در غیر این صورت برگزار کننده

ملزم به تجهیز فضا به میز و صندلی های مناسب جهت توقف و استراحت بازدیدکنندگان می باشد.نام سالن

همایش
فردوسی 2

 عطار

 

نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس