تماس با ما
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
کمينه تماس با ما

شركت نمايشگاه بين المللي مشهد :

مشهد : انتهاي بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

ص.پ : 1184- 91895

تلفن : 35005000-051           فكس :  35018000-051

Web site : http://www.expo.ir

E-mail: info@expo.ir

  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس