نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
رشد نمايشگاه در محيط تجاري متغير امروز

83

2003

1387/03/30
 


اغلب ارگانيزرها  از مفاهيم ضمني تغييرات در محيط تجاري بر نمايشگاهها اطلاع كافي ندارند. به عبارتي ديگر چه تغييراتي رخ مي دهد كه بر فرايند خريد و فروش مرسوم در بازار اثر مي گذارد. نمايشگاهها به عنوان عاملي از تعامل رو در رو براي رويدادهاي بازاريابي با موانعي مواجه هستند كه بايد بر حسب بهبود ROI و ارزش افزوده شفاف شوند.
  
-مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس