نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
چرا باید در بازدیدکنندگانِ بار اول سرمایه گذاری کنید

76

2006

1387/03/29
 


در هر شغلی که باشید به دست آوردن مشتری جدید بیش از حفظ مشتری موجود هزینه دارد. در حقیقت تحقیقات صورت گرفته در چندین صنعت نشان داده اند که هزینه حفظ مشتری موجود تنها 10درصد هزینه نیل به مشتری جدید است.
 ex
ماکسین گولدینگ
مترحم: شیرین شریفیان
  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس