نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
ارزيابي عملكرد غرفه داران در يك نمايشگاه بازرگاني

58

2001

1387/03/28
 


 اين مقاله با هدف بررسي عملكرد نمايشگاه بازرگاني و چگونگي ارزيابي آن به بهترين شكل ممكن ، هدايت گرديد. شركت ها با انتظار و توقع نوعي بهره در يك نمايشگاه بازرگاني شركت مي كنند. اما روشن است كه فعاليت هاي مختلف يك غرفه دار طي مراحل برگزاري يك نمايشگاه هم بر انتظارات و هم منافع حاصله تاثير مي گذارد...

 

 
  
 مترجم: شیرین شریفیان

 

 
  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس