نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
تعمير ماشين

150

2003

1387/05/01
 


به دنبال مقاله اي با عنوان "ماشين" نوشته داگ دوكيت، سايت نمايشگاهي profitable trade show مقاله اي را چاپ كرد كه در آن مايكل هوگ راهبردي را در پاسخ به آن مطرح كرد..... "مقامات منتخب انجمن هاي صنعتي بايد در سطح اساسي به اين مهم بپردازند. زمان مي گذرد و ما بايد هر چه زودتر اين ماشين را تعمير كنيم. چه كسي قدم بر خواهد داشت و منافع اين صنعت را مقدم بر منفعت خود قرار مي دهد؟" 
 

مايكل هوگ

مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس