نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
شما برای بهبود وضعیت صنعت نمایشگاهی چه پیشنهادی دارید؟

121

2007

1387/04/13
 


مجله EXPO در مصاحبه ای با برخی از پیشگامان صنعت نمایشگاهی امریکا نظر آنها را درباره تغییراتی که اگر می توانستند بر این صنعت اعمال می کردند جویا شد. این پاسخهای متنوع برخی از مسائل روز را مطرح می سازد از جمله نیاز به ارزیابی، تعامل نمایشگاهی بیشتر، بهبود سالنهای نمایشگاهی، اندازه گیری...
<span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-

-مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس