نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
شنبه 1 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
موثرترین روشهای جذب بازدیدکننده

118

2006

1387/04/13
 


بازدید از نمایشگاهها طی 10 سال گذشته رشد ثابتی داشته است. در همین حال، رقابت برای جذب بازدیدکنندگان افزایش یافته است. این تحقیق به بررسی منابع اطلاعاتی می پردازد که بازدیدکنندگان هنگام انتخاب نمایشگاه از آنها استفاده می کنند.
<span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-

-مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس