نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
جمعه 31 فروردين 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
معيارهاي بازديدكننده نمايشگاه در سال 2002

116

2003

1387/04/13
 


در سال 2001 ، بطور متوسط 36 درصد بازديدكنندگان از شعاع 200 مايلي نمايشگاه مي آمده اند و بطور متوسط 51 درصد بيشتر از 400 مايل مسافت را براي حضور در يك نمايشگاه پيموده اند و...
 
-مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس