نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
شنبه 1 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
راز رشد دو رقمي

9

2003

1387/03/22
 


 

 

 

آيا تصور مي كنيد كه در اين ركود اقتصادي اخير رشد غيرممكن است؟ در اينجا استراتژي هايي ارائه مي شود كه نشان مي دهند چگونه مي توانيد سازمان خود را رشد دهيد، و در اين معتا از تحقيقات موردي شركتهايي استفاده شده است كه علي رغم ركود اقتصادي از رشد دو رقمي برخوردار بوده اند.
 
 Ex
 

دانيكا واسوس

مترجم: شیرین شریفیان

 

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس