نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پنجشنبه 3 اسفند 1396  |   |  ورود
 
 
English
نمایش جزئیات نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

ّParsFodex

هجدهمین

بین المللی

1396/06/02

1396/06/05

00:00

00:00

00:00

00:00

نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس