نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
يکشنبه 30 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
نمایش جزئیات نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران ) صنایع سرمایشی وگرمایشی

BuildShow

بیستمین

بین المللی

1396/04/19

1396/04/23

00:00

00:00

00:00

00:00

نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس