چارچوب جهانی برای بازگشایی نمایشگاه ها منتشر شد

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد، این سند در نظر دارد تا استانداردی عملی و اجرایی در تمامی نقاط دنیا باشد. این چارچوب توسط گروهی متشکل از مدیران صنعت نمایشگاهی تهیه شده که توصیه های عملیاتی آن حاکی از شرایط مقرراتی ویژه در سرتاسر جهان است، ضمن این که نشان می دهد چرا بازگشایی نمایشگاه ها باید در اولویت تصمیم گیری ها باشد.

همه جوانب طراحی و برگزاری نمایشگاه در این چارچوب آمده است که شامل۳۰ بند بوده و تضمین می کند نمایشگاه ها می توانند در محیطی امن برگزار شوند و حوزه هایی نظیر ایمنی پرسنل و ایمنی فردی، فاصله فیزیکی، مقررات بهداشتی و ایمنی شدیدتر، اجرای کنترل جمعیت و قوانین تشویقی و تقویتی را هم در بر می گیرد.

تمام این بندها به قبل از برگزاری، حین برگزاری و بعد از برگزاری نمایشگاه مربوط می شوند.

صنعت نمایشگاهی با به کار بردن این استانداردها نه تنها شیوه متحدی را برای مدیریت روزانه نمایشگاه ها تضمین می کند بلکه به از سر گیری گفتگوها با مقامات و دولتمردان در تمام سطوح که مجوز برگزاری نمایشگاه ها را صادر می کنند، منجر می شود.

انجمن صنعت نمايشگاهي به تبادل نظر با صاحبان مراکز نمایشگاهی، برگزارکنندگان، تامین کنندگان خدمات و انجمن های نمایشگاهی ادامه می دهد تا این چارچوب استاندارد را با نمونه های مشخصی از اقدامات مناسب در سرتاسرجهان تقویت کند.

این چارچوب در صدر فعالیت روز جهانی نمایشگاه قرار دارد و انجمن به حمایت از نمایشگاه ها در برای شروع فعالیت اقتصادی در کشورها ادامه خواهد داد.

 

منبع:انجمن صنعت نمايشگاهي

ترجمه:اداره امور بین الملل و پژوهش

 

info@expo.ir