“نمایشگاه گردشگری، هتلداری و صنایع دستی” 

“نمایشگاه گردشگری، هتلداری و صنایع دستی” 

بازدید جناب آقای دکتر بهاروند عضو شورای اسلامی شهر مشهد از نمایشگاه “گردشگری، هتلداری و صنایع دستی” در آخرین شب این نمایشگاه صورت گرفت.

 

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد
  Http://Expo.ir

https://www.instagram.com/expomashhad

info@expo.ir