نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق ، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته

  نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق ، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته با حضور مهندس شادمان دبیر سندیکای صنعت برق ایران شعبه خراسان رضوی، مهندس ذبیحی دبیر انجمن صنفی تانیر و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد دکتر هوشنگ نژاد برگزار شد.

 

 

 

info@expo.ir