نشست خبری”چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد”

نشست خبری”چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد” با حضور مهندس مزروعی؛ ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، دکتر شریعتی؛ مدیرکل محترم دامپزشکی خراسان رضوی، مهندس حاجی مجتهد؛ معاون محترم امور تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی  و دکتر هوشنگ نژاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

  

info@expo.ir