مراسم رونمایی کتاب “راهنمایی بازاریابی رویداد ” در نمایشگاه بین المللی مشهد

مراسم رونمایی از کتاب “راهنمایی بازاریابی رویداد ”
Event Marketing Guide
با ترجمه دکتر علیرضا هوشنگ نژاد و خانم شیرین شریفیان برگزار گردید.

این مراسم با حضور دکتر شاهرخ مدرس؛ پیشکسوت صنعت نمایشگاهی ایران، عضو رسمی انجمن بین المللی مدیریت نمایشگاهها (IAEE )و مدرس موضوعات نمایشگاهی، دکتر هوشنگ نژاد؛ مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد، مدیران و کارکنان نمایشگاه و شرکت های برگزار کننده نمایشگاه ها در محل سالن همایش نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

کتاب “راهنمایی بازاریابی رویداد ” پنجمین کتاب تخصصی است که توسط نمایشگاه بین المللی مشهد منتشر می گردد.

 

 

 

 

 

 

http://expo.ir

 

https://www.instagram.com/expomashhad

 

مراسم رونمایی از کتاب "راهنمایی بازاریابی رویداد " Event Marketing Guide با ترجمه دکتر علیرضا هوشنگ نژاد و خانم شیرین شریفیان برگزار گردید. این مراسم با حضور دکتر شاهرخ مدرس؛ پیشکسوت صنعت نمایشگاهی ایران، عضو رسمی انجمن بین المللی مدیریت نمایشگاهها (IAEE )و مدرس موضوعات نمایشگاهی، دکتر هوشنگ نژاد؛ مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد، مدیران و کارکنان نمایشگاه و شرکت های برگزار کننده نمایشگاه ها در محل سالن همایش نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید. کتاب "راهنمایی بازاریابی رویداد " پنجمین کتاب تخصصی است که توسط نمایشگاه بین المللی مشهد منتشر می گردد. http://expo.ir

A post shared by نمایشگاه بین المللی مشهد (@expomashhad) on

info@expo.ir