دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف”

دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف” برگزار می گردد.

این نمایشگاه ۱۲ الی ۱۶ آذر ماه سال جاری از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ در نمایشگاه بین‌المللی مشهد دایر می باشد.

 

 

 

info@expo.ir