حضور و بازدید خانم دکتر پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از اولین نمایشگاه “توانمندیهای بانوان ایران زمین” و آشنایی با محصولات تولیدی بانوان فعال ایران زمین

حضور و بازدید خانم دکتر پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و خانم مهندس یوسفی از اولین نمایشگاه “توانمندیهای بانوان ایران زمین” و آشنایی با محصولات تولیدی بانوان فعال ایران زمین و حمایت از این فعالان در عصر پنج شنبه صورت گرفت.

این نمایشگاه تا ۲۴ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۲۲ و جمعه از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۲۲ در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر می باشد.

“بازدید از این نمایشگاه برای عموم رایگان می باشد”

 

 

 

 

 

 

 

 

info@expo.ir