حضور سروزیر ایالت سند پاکستان و کاشت درخت دوستی در نمایشگاه بین المللی مشهد

حضور سروزیر ایالت سند پاکستان و کاشت درخت دوستی در نمایشگاه بین المللی مشهد

 در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور، خوراک دام و صنایع وابسته “مراد علی شاه سروزیر ایالت سند پاکستان” به همراه محمد رضا کلایی شهردار مشهد، علی رسولیان معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی از این نمایشگاه بازدید کردند.

در حاشیه این حضور درختی با هدف ایجاد دوستی و تعامل بیشتر در روابط بین المللی ایران و پاکستان توسط “سروزیر ایالت سند پاکستان” و محمد رضا کلایی شهردار مشهد در نمایشگاه بین المللی مشهد کاشته شد.

 لازم به ذکر است این نمایشگاه تا ۲۱ تیرماه جهت بازدید علاقمندان در نمایشگاه بین المللی مشهد دایر می باشد.

 

 

 

info@expo.ir