جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه تخصصی مشاورین

جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه تخصصی مشاورین با حضور مدیران سازمان صنعت معدن تجارت خراسان رضوی، نایب رییس اتاق اصناف، معاون بازرگانی و سرمایه گذاری آستان قدس رضوی، مسئول امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان، مدیر روابط عمومی کانون سر دفتران و دفتر یاران خراسان رضوی  در محل سالن جلسات نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

لازم به ذکر است این نمایشگاه ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار می گردد.

 

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

 

info@expo.ir