برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در نمایشگاه بین المللی مشهد

 مراسم پر فیض زیارت عاشورا در نمازخانه نمایشگاه بین المللی مشهد، امروز دوشنبه 1 مرداد 1397  برگزار شد.

 

 

این مراسم اولین دوشنبه هرماه با حضور کارکنان نمایشگاه ساعت ۷ صبح برگزار میگردد.

 

https://www.instagram.com/expomashhad

http://expo.ir

info@expo.ir