بازدید  گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد، مشاور شهردار در امور بانوان و مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد از اولین نمایشگاه “توانمندیهای بانوان ایران زمین” و آشنایی با محصولات عرضه شده توسط بانوان فعال ایران زمین

حضور و بازدید سرکار خانم گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد، خانم جراح مشاور شهردار در امور بانوان و سرکار خانم شالچیان مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد از اولین نمایشگاه “توانمندیهای بانوان ایران زمین” و آشنایی با محصولات عرضه شده توسط بانوان فعال ایران زمین در عصر پنج شنبه صورت گرفت.

این نمایشگاه تا ۲۴ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۲۲ و جمعه از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۲۲ در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر می باشد.

“بازدید از این نمایشگاه برای عموم رایگان می باشد”

 

 

 

 

 

 

info@expo.ir