بازدید شهردار منتخب و اعضای شورای شهر از نمایشگاه “پژوهش و فناوری” , نمایشگاه  تخصصی “مشاورین” و دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف

بازدید جناب آقای کلایی شهردار منتخب شهر مشهد، جناب آقای فیضی, جناب آقای حسینی پویا و جناب آقای بهاروند اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از نمایشگاه “پژوهش و فناوری” , نمایشگاه  تخصصی “مشاورین” و دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف”  صورت گرفت.

لازم به ذکر است این نمایشگاه ها از 12 تا 16  آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

 

 

 

#نمایشگاه_بین_المللی_مشهد 

سایت نمایشگاه بین المللی مشهد

اینستاگرام نمایشگاه بین المللی مشهد

 

info@expo.ir