بازدید دکتر مهدی نیا عضو شورای اسلامی شهر مشهد از دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف” ، نمایشگاه “پژوهش و فناوری” و نمایشگاه  تخصصی “مشاورین”

بازدید دکتر مهدی نیا عضو شورای اسلامی شهر مشهد از دهمین نمایشگاه تخصصی “فرش دستباف” ، نمایشگاه “پژوهش و فناوری” و نمایشگاه  تخصصی “مشاورین” که در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد در حال برگزاری است.

لازم به ذکر است نمایشگاه “فرش دستباف” ۱۲ الی ۱۶ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ و نمایشگاه های “پژوهش و فناوری” و “مشاورین” ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۹ جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد.

 

 

info@expo.ir